Garantie & klachten

Garantie

Vicky Winters hanteert de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar voor consumptiegoederen. Vicky Winters garandeert enkel de deugdelijkheid van de levering van de producten. Vicky Winters garandeert nooit het bereiken van een resultaat.

Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering moet onmiddellijk worden gemeld via e-mail naar [email protected], op straffe van verval van elk recht. Ook indien u een klacht heeft over een product of dienst of de wijze waarop die worden aangeboden, dient u die zo snel mogelijk te melden via e-mail naar [email protected].